Handikappföreningarna i Sollefteå

HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) har funnits i Sollefteå kommun sedan 1977.

Idag är 13 föreningar anslutna till HSO i Sollefteå. Se förteckning här. Vem som helst är välkommen som medlem i en handikappförening. Det är inget krav att man har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning. Det innebär att i de föreningar som är medlemmar i HSO i Sollefteå finns både personer med ett handikapp/sjukdom, familjemedlemmar samt personer som vill vara med som stödmedlemmar.

HSO och medlemsföreningarna stödjer varandra i specifika frågor. HSO är religiöst och partipolitiskt obundet och strävar mot full delaktighet och ett jämlikt samhälle för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ej.

I föreningarna drivs studiecirklar i aktuella ämnen och många föreningar har träffar varje vecka eller månad. Dessutom ordnas ofta utflykter och resor till olika platser både inom och utom kommunen. Till en del föreläsningar som föreningarna ordnar, inbjuds även allmänheten. 


HSO i Sollefteå har representanter i Kommunala Funktionsrättsrådet (KFR), Trafiksäkerhetsrådet (kommunen) och Konsumentdelegationen (kommunen). I dessa forum har HSO möjlighet att påverka, lyfta fram olika frågor och synpunkter från föreningarna utifrån ett handikapperspektiv.

Kontakta oss