Funktionsrätt Sollefteå

f.d. HSO i Sollefteå

Handikappförbunden bytte namn den 18 maj 2017 till Funktionsrätt Sverige.
HSO Västernorrland bytte namn i september 2018 till Funktionsrätt Västernorrland.

HSO Sollefteå bytte namn i juni 2019 till Funktionsrätt Sollefteå

Ny ordförande från maj 2019
- Ordförande är Nils Berglund, Reumatikerföreningen
- Vice ordförande Inga-Lill Hellhoff-Löfgren, Föreningen HjärtLung
- Kassör Sture Törnstam, Föreningen HjärtLung


Ytterligare en skrivelse till Landstinget i sjukhusfrågan. Läs skrivelsen här.


Vid styrelsemötet den 15 mars 2016 beslutades att återigen göra en skrivelse till Landstingsstyrelsen ang de nedläggningsplaner som finns gällande Sollefteå sjukhus. Skrivelsen skickades den 17 mars. Läs skrivelsen här.


Vid styrelsemötet den 22 september 2015 beslutades att göra en skrivelse till Landstingsstyrelsen angående de nedläggningsplaner som finns gällande Sollefteå sjukhus. Skrivelsen skickades den 24 september. Läs skrivelsen här.


Sedan 2014 finns vi på Djupövägen 48, Sollefteå, i fina, ljusa lokaler med tillgång till stora grönytor utanför. 


Föreningarna har via sitt medlemskap tillgång till lokalerna samt anställd kanslist. 2018 besöktes/nyttjades lokalerna av ca 1 620 personer vid ca 135 styrelse- arbets- medlemsmöten, studiecirklar, terapigrupper mm.


Under flera år har frågor kring tillgänglighet varit en viktig del i vårt arbete. Ett mycket gott samarbete med kommunen underlättar detta arbete. Kontakt med föreningarna fås enklast genom att ringa vårt kansli. 

Kontakt
HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan

Styrelsen skall

  • I valda arbetsgrupper och gentemot allmänheten representera alla medlemsföreningar och de föreningar som har KO (kontaktombud) följa stadgarna och även ta egna initiativ.
  • På ett ansvarsfullt sätt sköta gemensamma frågor.
  • Stödja föreningar i specifika ärenden.
  • Vara observant på förändringar i sjukvårdens och kommunens verksamhet.
  • Informera om nyheter.
  • Ansvara för föreningslokalen och viss service på kansliet.
  • Arbeta för nya föreningar.
  • Aktivt arbeta med utåtriktad information om Funktionsrätt Sollefteå och dess medlemsföreningar.
  • Arbeta för, och vara behjälplig med kunskap och erfarenhet, så att arbetet med tillgänglighet för alla, fortsätter.