HSO i Sollefteå

Ny ordförande från maj 2019
Ordförande är Nils Berglund, Reumatikerföreningen
Vice ordförande Inga-Lill Hellhoff-Löfgren, Föreningen
HjärtLung
Kassör Sture Törnstam, Föreningen HjärtLung


Ytterligare en skrivelse till Landstinget i sjukhusfrågan. Läs skrivelsen här.


Vid styrelsemötet den 15 mars 2016 beslutades att återigen göra en skrivelse till Landstingsstyrelsen ang de nedläggningsplaner som finns gällande Sollefteå sjukhus. Skrivelsen skickades den 17 mars. Läs skrivelsen här.


Vid styrelsemötet den 22 september beslutades att göra en skrivelse till Landstingsstyrelsen ang de nedläggningsplaner som finns gällande Sollefteå sjukhus. Skrivelsen skickades den 24 september. Läs skrivelsen här.


Sedan 2014 finns HSO på Djupövägen 48, Sollefteå, i fina, ljusa lokaler med tillgång till stora grönytor utanför. 


Föreningarna har via sitt medlemskap tillgång till lokalerna samt anställd kanslist. 2014 besöktes/nyttjades lokalen av ca 2 200 personer.


Under flera år har frågor kring tillgänglighet varit en viktig del i HSO:s arbete. Ett mycket gott samarbete med kommunen underlättar detta arbete. Kontakt med föreningarna fås enklast genom att ringa HSO:s kansli.

HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan

Styrelsen skall

  • I valda arbetsgrupper och gentemot allmänheten representera alla medlemsföreningar och de föreningar som har KO (kontaktombud) följa stadgarna och även ta egna initiativ.

  • På ett ansvarsfullt sätt sköta HSO i gemensamma frågor.

  • Stödja föreningar i specifika ärenden.

  • Vara observant på förändringar i sjukvårdens och kommunens verksamhet.

  • Informera om nyheter.

  • Ansvara för föreningslokalen och viss service på kansliet.

  • Arbeta för nya föreningar till HSO.

  • Aktivt arbeta med utåtriktad information om HSO och dess medlemsföreningar.

  • Arbeta för, och vara behjälplig med kunskap och erfarenhet, så att arbetet med tillgänglighet för alla, fortsätter.